Onderwerp 1 (paragraaf)

Kindergebaren Spelend Wijs is een nieuw programma voor de brede ontwikkeling van jonge kinderen van 2 tot 5 jaar. Het doel is om kinderen aan de hand te nemen, zodat ze zelf hun eigen talenten en kwaliteiten ontdekken en leren initiatief te nemen, met elkaar te communiceren en samen te werken.

Spelenderwijs worden verschillende ontwikkelingsgebieden gestimuleerd, door middel van verhaaltjes, spelletjes, liedjes en met behulp van gebarentaal. Er wordt gewerkt met thema’s die aansluiten bij de belevingswereld van de kinderen. Rondom dit thema worden spelactiviteiten aangeboden ter stimulering van een brede ontwikkeling. Tijdens deze spelactiviteiten komen de woorden en gebaren steeds terug in verschillende situaties en diverse verbanden, waardoor kinderen die beter kunnen begrijpen en onthouden.

De lessen van KSW zijn een mooie aanvulling op de voor- en vroegschoolse educatie programma’s (VVE)  die veel gebruikt worden in kinderopvang en het onderwijs. Het uitgangspunt van het programma is dat kinderen veel sneller leren als je de taal ondersteunt met gebaren en wanneer ze samen met hun ouders op ontdekkingsreis gaan.